Tài liệu pháp lý

Trước khi mở tài khoản với Capstone, khách hàng phải đọc, hiểu và đồng ý tất cả các tài liệu sau đây:

Các điều khoản và điều kiện
Chính sách bảo mật
Xung đột chính sách lãi suất
Chính sách thực thi tốt nhất
Chính sách hoàn tiền
Tuyên bố rủi ro

Nếu bạn không cài đặt Acrobat Reader trên máy tính của mình, hãy tải xuốngđây.

Nếu bạn có thêm câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: info-cn@fxcg.com

Mở tài khoản
Giao dịch là rủi ro và toàn bộ đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro