Giới thiệu môi giới

Chương trình Nhà môi giới giới thiệu (IB) của Capstone mang đến cơ hội kiếm được một khoản hoa hồng đáng kể, liên tục dựa trên hoạt động giao dịch của bất kỳ khách hàng nào được giới thiệu đến Capstone. Rất dễ dàng để trở thành một IB của Capstone và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thành công ở mọi khía cạnh của chương trình.

Chương trình bao gồm:

  • Cơ cấu hoa hồng IB cạnh tranh
  • Hệ thống IB đa cấp
  • Giảm giá ngay lập tức
  • IB CRM cá nhân để theo dõi chi tiết tài khoản khách hàng của bạn
  • Tài khoản IB để theo dõi hoa hồng của bạn mọi lúc mọi nơi
  • Tài liệu tiếp thị miễn phí bao gồm các biểu ngữ và liên kết
  • Hỗ trợ và trợ giúp từ người quản lý IB chuyên dụng của bạn
Hỏi chúng tôi để biết thêm chi tiết về chương trình Capstone IB, gửi mẫu này:

* phần bắt buộc