Vàng thỏi

Vàng và bạc

Vàng là một kim loại quý và dễ uốn trong tự nhiên. Trong lịch sử, nó là một kim loại rất có giá trị do bản chất quý giá của nó và được sử dụng như một phương tiện trao đổi hoặc là tiền tệ.

Bạc là kim loại màu trắng. Giống như vàng, nó cũng là một kim loại quý. Đối với các nhà giao dịch, Vàng và Bạc là một trong những mặt hàng phổ biến nhất do giá trị vật lý vốn có và khả năng thích ứng của họ đối với cả đầu tư đầu cơ dài hạn và ngắn hạn.

Tại sao giao dịch với Capstone? Mức chênh lệch thấp hơn • Đòn bẩy lên tới 200: 1 • Thực hiện giao dịch cấp thể chế

Tại sao giao dịch vàng thỏi?

  • Trọng tài
  • Hàng rào chống lạm phát
  • Đầu cơ
  • Đi ngắn hay dài
  • Công cụ giao dịch tích cực

Đăng ký ngay để bắt đầu! Mở tài khoản Demo
Giao dịch là rủi ro và toàn bộ đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro