Lây lan và hoán đổi

Tỷ lệ chênh lệch và chênh lệch tài khoản chuẩn của CAPSTONE

Để có tỷ lệ chênh lệch và hoán đổi mới nhất, vui lòng đăng nhập Sàn giao dịch Capstone MT4.

Để xem chênh lệch, chọn:

  • Lượt xem > Đồng hồ thị trường
  • Click chuột phải > chọn Lây lan

Để xem tỷ lệ chọn:

  • Lượt xem > Đồng hồ thị trường
  • Click chuột phải > chọn biểu tượng
  • Sau đó chọn cặp tiền bạn muốn kiểm tra và chọn Thuộc tính.

Đăng ký tài khoản demo?
Giao dịch là rủi ro và toàn bộ đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro

Capstone Tài khoản tổ chức và tỷ lệ hoán đổi tài khoản HFTs và tỷ lệ hoán đổi

Để biết thêm chi tiết về các tài khoản Capstone ở trên, hãy gửi biểu mẫu này:

ĐúngKhông
* phần bắt buộc