Điều kiện giao dịch

Điều kiện giao dịch

 • Tối ưu hóa giá từ hơn 20 ngân hàng cấp 1 hàng đầu và thanh khoản sâu
 • Biên độ cạnh tranh áp dụng cho các loại tài khoản khác nhau và không có hoa hồng
 • Thực hiện cực nhanh
 • 100% DMA/STP
 • Truy cập hơn 80 công cụ có thể giao dịch bao gồm ngoại hối, vàng thỏi, năng lượng và chỉ số
 • Kích thước đánh dấu thấp đến 0,01 lô
 • Tất cả các loại giao dịch được chấp nhận
 • Đòn bẩy lên tới 400: 1

Phương thức tài trợ

 • Chuyển khoản
 • Liên minh thanh toán
 • Visa / thẻ chính

Ủng hộ
Bạn muốn thảo luận thêm? vui lòng gửi email cho chúng tôi tạiinfo@fxcg.com